DOELSTELLING

Als Buurtcomité hebben wij ons tot doel gesteld om zonder politieke,
commerciële of religieuze achtergrond
het woon- en leefklimaat in de buurt (nog) aantrekkelijker te maken voor iedereen.

Dit willen wij bereiken door onder andere:
Buurtactiviteiten te organiseren.
De sociale contacten te versterken.
Buurtinformatie te verstrekken.